Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Aktuality

ČPS zvolil nové vedení

Publikováno: 16.listopad 2018

Prioritou je intenzivní podpora zemního plynu

Připravit plynárenství na vlnu nové tuzemské i evropské legislativy a na novou roli zemního plynu, který by měl postupně ve státním energetickém mixu nahrazovat uhlí. I takové priority stanovili v rámci 13. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) jeho členové novému vedení. Předsedou Rady ČPS byl zvolen Martin Slabý, místopředsedy jsou Radek Benčík, Martin Herrmann, Pavel Janeček, Lukáš Pokrupa a Martin Záklasník.

„Klíčovým úkolem ČPS v následujících letech bude aktivní propagace a uplatnění zemního plynu jako významné a ekologické energetické komodity. Je potřeba jasně říci, že bez plynu nebudeme schopni nejen naplnit naše dekarbonizační závazky v energetice i dopravě, ale ani zajistit energetickou bezpečnost ČR, potažmo Evropy,“ uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS, a dodal: „Plyn v našich sítích se bude ozeleňovat, ale je potřeba, aby tento proces byl postupný s reálně nastavenými limity pro potenciál tzv. zeleného plynu. Využití zemního a jiných plynů by mělo být systematicky podporováno, nikoli omezováno.“ 

Zcela zásadní je z pohledu ČPS se včas a kvalitně připravit na diskusi o připravovaném čtvrtém plynárenském balíčku. „Jeho vydání Evropskou komisí se předpokládá počátkem roku 2020 a spolu s dlouhodobou dekarbonizační strategií Evropy do roku 2050 bude mít významný dopad nejen na sektor plynárenství, ale na celý sektor energetiky, dopravy a průmyslu,“ sdělila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, s tím, že svaz je připraven poskytnout státní správě maximální podporu a součinnost doma i v zahraničí. 

S rozvojem nových technologií a vylepšováním stávající procesů a postupů souvisí i další z priorit ČPS. Konkrétně jde o přípravu technických předpisů a vydávání odborných stanovisek zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských zařízení. Sektor se musí včas a řádně připravit na nové technologie a výzvy, jakými jsou např. CNG/LNG, vtláčení biometanu a vodíku do distribučních sítí a jeho využití pro provoz dopravních prostředků.

V souvislosti s dalším rozvojem tuzemského plynárenství bude i v nadcházejícím období ČPS aktivně podporovat profesní vzdělávání, vydávat studijní a odborné materiály pro plynárenství a spolupracovat s odbornými domácími i zahraničními organizacemi s cílem získávat a uplatňovat v českém plynárenství nejnovější technické a vědecké poznatky. Klíčová je především podpora učňovských oborů v oblasti plynárenství se zaměřením na výstavbu potrubních rozvodů.

Členové ČPS na svém sjezdu rovněž ocenili přínos významných osobností českého i slovenského plynárenství pro rozvoj celého sektoru a jako výraz vděčnosti udělili Jánu Klepáčovi, Vratislavu Ludvíkovi a Janu Rumlovi čestné členství ve svazu. 


Martin Slabý, předseda Rady ČPS

Seminář EFEKT

Publikováno: 13.listopad 2018

ÚSPORY – INOVACE - STRATEGIE

Dne 1. 11. 2018 se v reprezentativních prostorách brněnské Nové radnice uskutečnil seminář EFEKT Úspory – inovace – strategie, jehož pořadatelem byla společnost EGÚ Brno, a. s., časopis Energetika a AEM byly mediálními partnery této významné akce, která byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2018-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018. Semináře se zúčastnilo 126 návštěvníků. Prestiž semináře byla zajištěna udělením oficiální záštity primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála. Odbornou garanci nad seminářem převzal pan Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna. Národní centrum energetických úspor a Sdružení velkých spotřebitelů energie jako partneři semináře podpořili vysokou odbornou úroveň akce. Pořadatel semináře děkuje všem za podporu a oboustranně přínosnou spolupráci a děkuje i všem přednášejícím, účastníkům a hostům, kteří zajistili vysokou odbornou úroveň semináře, věcnou diskuzi a plný sál.

Důležité sdělení

Publikováno: 05.listopad 2018

Z důvodu napadení našich emailů se předem omlouváme za možné problémy v komunikaci. Tyto obtíže mohou přetrvávat následujících pár dní.
V případě důležitého sdělení nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 737 782 667 (Lucie Novotná).

 

Děkujeme za pochopení Sekretariát AEM

Český energetický a ekologický projekt roku

Publikováno: 15.říjen 2018

Využijte příležitost k zapojení do 16. ročníku soutěže určené studentům a vyhlášené v rámci Českého energetického a ekologického projektu roku. Cílem soutěže je podpora zájmu o studium technických oborů, podporu Aliance „Společnost 4.0“ a využívání nových materiálů a technologií.
Soutěž je určená všem studentům vysokých, vyšších odborných i případně středních škol.

Studenti se mohou přihlásit se svými diplomovými, bakalářskými nebo semestrálními pracemi, které byly zpracovány v období od 1. 1. 2017 do 30.6. 2017. Termín přihlášení je 30. 10. 2018!!!
Práce je možné zasílat elektronicky na marketing@top-expo.cz a doručit osobně či poštou (dle podmínek) na adresu TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 12000 Praha2

Za dobu konání soutěže již bylo studentům rozděleno 1 625 000 Kč.
CENY přislíbili svým studentům rovněž rektoři ČVUT, VUT, VŠB, TUL, ZČU a ČZU; CENAMI soutěž dotují také patroni a partneři organizátora TOP EXPO CZ.
GALAVEČER s vyhlášením vítězů soutěže se bude konat 20. 11. 2018 v Betlémské kapli – AULE ČVUT v Praze.
Kromě ocenění a finančních cen studenti svou účastí výrazně zvýší možnost svého pracovního uplatnění.

Více informací naleznete na webu: www.top-expo.cz/ceep-2017/studentska-kategorie/

 

Podzimní kurz Pracovník liberalizované energetiky - Trh s elektřinou

Publikováno: 21.květen 2018

Dobrý den, rádi bychom Vás informovali, že AEM opět vypisuje podzimní kurz Pracovník liberalizované energetiky - Trh s elektřinou. Více informací o kurzu se dozvíte zde

 

sektretariát AEM

Výpadek internetového připojení

Publikováno: 04.květen 2018

Dobrý den,

vzhledem k masivnímu výpadku internetového připojení, které postihlo také pevné linky, bychom se Vám touto cestou chtěli omluvit za dočasnou nedostupnost

 

sektretariát AEM

TZ H2AC 2018

Publikováno: 24.duben 2018

Dobrý den,

rádi bychom Vám představili vítěze soutěže H2AC 2018, kteří pojedou reprezentovat ČR na mezinárodní finále 3.5. do německého Chemnitzu. Vítězi jsou SOŠ Třineckých Železáren a SOU Škoda Auto.

Zde si můžete prohléhnout fotografie studentů z proběhlého závodu.

Sekretariát AEM

Soubor ke stažení:   Tisková zpráva, 15.4.2018 229,08 kB

závody modelů aut na vodíkový pohon

Publikováno: 12.duben 2018

Středoškolští studenti po roce opět změří síly v závodě modelů aut na vodíkový pohon

V dejvickém kampusu se o víkendu 14. a 15. dubna 2018 po roce opět setkají týmy středoškolských studentů, aby změřili svoje síly při šestihodinovém závodě dálkově ovládaných modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem. Již 4. ročník projektu Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) společnosti Horizon Educational přináší letos řadu novinek.

,,Vzhledem k většímu počtu týmů bude letos závod rozdělen do dvou dnů. Každý závodní den se na startovní čáru postaví 12 soutěžních tymů, celkem z 21 českých středních škol,“ říká Václav Bystrianský, manažer projektu. Partnerem celého finálového víkendu je letos automobilka Hyundai. „Partnerství značky Hyundai s touto soutěží je zcela přirozené, protože Hyundai jako první zahájil sériovou výrobu aut s vodíkovým pohonem a je v tomto oboru ze všech automobilek nejdál,“ říká Petr Vaněk, ředitel vnějších vztahů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. „Každý závodní den pak určí vítězný tým, který bude v květnu reprezentovat nejen svou školu, ale i Českou republiku na mezinárodním finále v místě jednoho z partnerů, v německém Chemnitzu,“ dodává Bystrianský.

Závod lze vnímat jako vyvrcholení vzdělávacího programu, který si klade za cíl vzbudit větší zájem mládeže o technické a vědecké obory. Během čtyř měsíců získávají studenti pomocí řady vzdělávacích pomůcek a studijních materiálů nové poznatky, které posléze aplikují při navrhování a sestavování hybridního vodíkového vozidla v měřítku 1:10. Program si dává rovněž za cíl i učení studentů skrze objevování, posílení týmové spolupráce a v neposlední řadě i přípravu studentů na jejich budoucí kariéru.

Zájem o účast v projektu H2AC rok od roku roste napříč celou Českou republikou. ,,V letošním ročníku máme soutěžní týmy ze středních odborných škol, automobilních škol, ale i gymnázií,“ sděluje Václav Bystrianský a dodává, že soutěž se exponenciálně rozrůstá i celosvětově. Na mezinárodním finále mají české týmy šanci potkat se například se slovenskými, polskými, nizozemskými či americkými kolegy. Ruku v ruce se zájmem škol roste i zájem sponzorů a partnerů. Celý program mohl proběhnout především díky podpoře společnosti Moravia Steel a dalších partnerů, kterými jsou Nadace Unipetrol, Hello Bank!,  BNP Paribas Cardif a Hyundai Motor Manufacturing Czech. Projekt H2AC je podpořen i řadou vysokých škol jako je ČVUT, VŠCHT v Praze či Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. ,,Jde o podporu nadaných a talentovaných středoškolských studentů spolupracujících úzce s vysokoškolským pracovištěm. V přípravě RC modelu s hybridním pohonem palivového článku a baterie k soutěži se tak mohou skloubit dosavadní znalosti, dovednosti a technologie vysokoškolského týmu s nadšením mladých studentů. Tato symbióza je významným prvkem při jejich rozhodování o budoucím směru jejich studia a určitě i života,” shrnuje doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. z VŠB-TUO.

Závodní dny jsou veřejnosti otevřeny každý den od 9:00, těšíme se na Vaši návštěvu!

Firemní cestování nejen pro energetiky

Publikováno: 19.březen 2018

Dobrý den,

dovolete mi Vám představit náš nový katalog "Firemní cestování nejen pro energetiky", který si zde můžete stáhnout ve formátu pdf.

 

děkuji 

sekretariát AEM

pozvání na VH AEM 2018

Publikováno: 26.leden 2018

Dobrý den,

 

Ráda bych Vás tímto pozvala na konání Valné hromady AEM, která se uskuteční dne 28.2.2018 od 15:00.

Místo konání : Hotel Olympik, Sokolovská 138,  186 76 Praha 8

 

sekretariát AEM

Soubor ke stažení:   pozv-na-vh2018.pdf 238,87 kB
Menu