Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Kurz TRH S Elektřinou Praha 2019

Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s elektřinou, kterou každý účastník obdrží na začátku kurzu. Přednášející jsou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o fungování liberalizovaného trhu s elektřinou, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Způsob výuky:
48 vyučovacích hodin přednášek v šesti dnech.

Termíny:
v pátek 27.9., 11.10.,18.10.,1.11.,8.11.a 15.11.2019

Závěrečná zkouška:
1. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
2. Závěrečná zkouška před zkušební komisí

Místo konání:
Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 179/1, Praha 9

Přihláška:
1) ke stažení zde - přihlášku po vyplnění zašlete na adresu aem@aem.cz.
2) nebo online zde

Rozsah učiva

Cena kurzu: 21.500,- bez DPH

Menu