Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Kurz TRH S PLYNEM

Kurz TRH S PLYNEM

Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s plynem, kterou každý účastník obdrží na začátku kurzu. Přednášející jsou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o fungování liberalizovaného trhu s plynem, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Způsob výuky:
48 vyučovacích hodin přednášek v šesti dnech

Termíny:
v pátek 11.1., 18.1. 25.1. 1.2., 8.2. a 15.2.2019

Závěrečná zkouška:
1. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
2. Závěrečná zkouška před zkušební komisí

Místo konání:
Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 179/1, Praha 9

Přihláška:
ke stažení zde. Přihlášku po vyplnění zašlete na adresu aem@aem.cz.

Cena kurzu:
21.500,- bez DPH

Menu