Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Pracovník liberalizované energetiky - Kurz Trh s elektřinou

Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s elektřinou, kterou v lednu 2016 vydala AEM, za podpory energetických společností.
Přednášet budou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o prostředí liberalizované energetiky, o fungování liberalizovaného trhu s elektřinou, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Vstupní předpoklady:

Ukončené „Střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Způsob výuky:

Přednášky: 48 hodin v šesti vyučovacích dnech.
Samostudium: 96 hodin

Závěrečná zkouška:

 1. Podmínka ke složení závěrečné zkoušky je absolvování 80% výuky.
 2. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
 3. Závěrečná zkouška před zkušební komisí.

Obsah kurzu

Přihlášení
Přihláška:
 • V případě zájmu o náš kurz, zašlete vyplněnou přihlášku na email aem@aem.cz
 • Přihlášku je možné stáhnout zde
 • Odesláním přihlášky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky naleznete zde

Vložné za účastníka:
 • 21.500,-Kč + DPH
Počet hodin výuky:
 • 48 (hodina = 45min.)
Počet hodin výuky v jednom vyučovacím dnu:
 • 8 (hodina = 45min.)
Počet hodin samostudia:
 • 96
Rozvrh kurzu naleznete zde
Vyučovací dny:
 • předpokládaný termín zahájení : říjen 2018 
 • Přesné termíny výuky : 
Výuka bude probíhat na adrese:

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

Poděbradská 1/179, Praha 9
Menu