Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Pracovník liberalizované energetiky - Kurz Trh s plynem Praha 2020

Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s plynem, kterou v prosinci 2015 vydala AEM..
Přednášet budou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o fungování liberalizovaného trhu s plynem, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Vstupní předpoklady:

Ukončené „Střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Způsob výuky:

Přednášky: 48 hodin v šesti vyučovacích dnech.
Samostudium: 96 hodin

Závěrečná zkouška:

1. Podmínka ke složení závěrečné zkoušky je absolvování 80% výuky.
2. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
3. Závěrečná zkouška před zkušební komisí.

Obsah kurzu:
Kurz je postavený na publikaci Trh s plynem, kterou vydala Asociace Energetických Manažerů v prosinci 2015.

01. Zemní plyn jako komodita a jeho specifické vlastnosti
02. Dosavadní vývoj liberalizace trhu se zemním plynem
03. Vniřní trh s plynem podle energetické legislativy EU
04. Plynárenství a jeho právní rámec v ČR
05. Účastníci trhu s plynem a jejich role
06. Organizace obchodu s plynem
07. Obchodování s plynem na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
08. Přeprava plynu
09. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
10. Skladování plynu
11. Zúčtování odchylek
12. Přepravní a distribuční služby a tarify
13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
14. Smlouvy na trhu s plynem
15. Regulace a regulované ceny
16. Měření množství plynu
17. Produkty a ceny na trhu koncových zákazníků
18. Řízení rizik na trhu s plynem
19. Využití a struktura spotřeby plynu v ČR
20. Mezinárodní trh, importní kontrakty a ceny plynu na organizovaných trzích
21. Daně z energií
22. Informační systémy v plynárenství

Přihlášení
Přihláška:
  • V případě zájmu o náš kurz, zašlete vyplněnou přihlášku na email aem@aem.cz
  • Přihlášku je možné stáhnout zde
  • Online přihláška je zde
  • Odesláním přihlášky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky naleznete zde

Vložné za účastníka:
  • 21.500,-Kč + DPH
Počet hodin výuky:
  • 48 (hodina = 45min.)
Počet hodin výuky v jednom vyučovacím dnu:
  • 8 (hodina = 45min.)
Počet hodin samostudia:
  • 96
Rozvrh kurzu naleznete zde
Vyučovací dny:
  • jaro 2018
  • Přesné termíny budou dodány
Výuka bude probíhat na adrese:

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

Poděbradská 1/179, Praha 9
Menu