Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání při AEM:

Pracovní skupina pro vzdělávání vznikla při AEM pro zajištění propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů. Jde hlavně o definování potřeb firem, skladbu oborů, které jsou pro energetiku z hlediska současného i budoucího nepostradatelné. V rámci Sektorové rady jsou firmy přímo zúčastněny na tvorbě Národní soustavy kvalifikací v oblasti energetiky. Členy pracovní skupiny jsou nejvýznamnější školy, připravující pracovníky pro energetiku v regionech ČR. AEM spolupracuje v této činnosti též s Asociací energetických a elektrotechnických škol , což vede k lepšímu ověření požadavků firem, členů AEM.

Menu