Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Osobnosti energetiky

 

 

Cílem knihy je ukázat, že hybnou silou světových dějin nebyly války ani náboženská, národnostní nebo třídní nenávist, ale ušlechtilá snaha intelektuální elity poznat zákony přírody a využívat je ve prospěch lidstva. S údivem mnohdy shledáváme, že pod vnější slupkou dobové terminologie a jazykových zvláštností se nacházejí názory a tvrzení předcházejících generací badatelů velmi blízké poznatkům současné vědy.

Vedle prohloubení znalostí čtenářů o některá zajímavá fakta a méně známé souvislosti z dějin exaktních věd by měla publikace také iniciovat jejich objevitelské aktivity, vzbudit jejich zájem a entusiasmus pro odkrývání netradičních cest vedoucích k novým poznatkům.

Autor vyslechl a převyprávěl příběhy o životních osudech čtyřiceti pěti myslitelů, přírodovědců a techniků, kteří v historických kulisách 17. až 20. století odhalovali a zkoumali přírodní zákony související přímo nebo vzdáleně s energetikou. 

 

Cena knihy činí 249,- včetně DPH

 Objednání publikace online

 

Vydala Asociace energetických manažerů
brožovaná, 204 stran 

Menu