Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

test

Přihláška k účasti na XXVI. Jarní konferenci AEM

„Zimní balíček-Čistá energie pro všechny Evropany?“
25. 2. – 26. 2. 2020

Místo konání: Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, 170 00, Praha 7

FORMULAR

Vložné: bez DPH včetně DPH  
Kolektivní člen AEM 6 000,- 7 260,-  
Individuální člen AEM 9 000,- 11 616,-  
Nepracující student či důchodce 3 000,- 3 630,-  
Jiný účastník (plné vložné) 12 000,- 14 520,-  
Sborník v el. formě 2 000,- 2 420,- ano /ne

Vložné za výše jmenovaného bude poukázáno ve prospěch AEM (IČO 48548774, DIČ CZ48548774) před konáním akce na účet číslo: 178083827/0300, var. symbol 3001.

*Pozor, kapacita pokojů je omezena!!! Rezervace budou vyřizovány dle pořadí zaslaných přihlášek. Pokoje lze hradit na místě v hotovosti, kartou nebo na fakturu.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 17. února 2020.
Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami AEM.

Zároveň se zasláním přihlášky uděluji souhlas Asociaci energetických manažerů, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, 170 00 Praha 7, IČ 48548774 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával výše uvedené osobní údaje. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel „Přihláška na Jarní konferenci AEM“. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu aem@aem.cz. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Dle GDPR máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Menu