Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Aktuality

Kurz TRH S ELEKTŘINOU

Publikováno: 15.září 2021

Výuka probíhá na základě publikace Trh s elektřinou, kterou vydala AEM za podpory energetických společností, ve dnech
1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 19. 11., 26. 11. 2021

Přihláška

 

Kurz Trh s elektřinou

Publikováno: 18.srpen 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po velké covid pauze a mnoha dotazech, zvažujeme uspořádání oblíbeného kurzu,“ Trh s elektřinou“,
počátkem měsíce října 2021.
S kapacitních důvodů, (22 osob) prosím případné zájemce o předběžnou rezervaci.
V případě velkého zájmu, bychom další kurz uspořádali počátkem listopadu 2021.

Jiří Kašpar
Tajemník AEM
608 891 446
www.aem.cz
aem@aem.cz

Nový software COLBERT

Publikováno: 13.červenec 2021

Vytvořeno v návaznosti na projekt Technologické agentury ČR (TAČR) TA01020865 „Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR“ partnery Cygni, s.r.o., a ČVUT (Oddělením inteligentních systémů CIIRC ČVUT a Laboratoří diagnostiky fotovoltaických systémů FEL ČVUT) ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, Asociací energetických manažerů a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) pro implementaci projektů obnovitelných zdrojů energie do Elektrizační soustavy ČR.

Aplikace Colbert je dostupná zde

Funkce / užití software

U prvních solárních instalací v roce 2010 a 2011 byl požadovaný příkon v distribuční soustavě identický s maximálním výkonem solárního zdroje, protože tyto elektrárny pracovaly přímo do elektrizační soustavy a nenapájely obvykle žádnou budovu ani průmyslový podnik.

Software bere v úvahu i spotřební diagramy průmyslových, obecních a komunitních energetických instalací a porovnává je s vlastní výrobou solárních elektráren. Optimalizační algoritmy umožňují zahrnout také akumulaci a stanovit požadovaný příkon distribuční soustavy s ohledem na vlastní spotřebu žadatele. V případě, je že příkon do distribuční soustavy omezený (distributor nemá v odběrném místě kapacitu v síti nebo je omezena) lze tento příkon snížit na požadovanou hodnotu.

Prohlášení výrobce

Tento software obsahuje pouze orientační výpočty a jeho tvůrci nenesou zodpovědnost za konkrétní specifikace projektů a žádostí, avšak rádi pomohou s detailnějšími výpočty vážných zájemců na bázi profesionálního odborného poradenství. Pro konkrétní projekt je nutno vzít do úvahy konkrétní specifika zájemce. Software je autorským dílem a jeho další užití třetími stranami (společnostmi zabývajícími se dotačním poradenstvím apod.) je vázáno autorským právem a další legislativou.

Kontakt

Kontakt pro Vaše připomínky a pro vážné zájemce o další spolupráci také pro podrobnější specifikace konkrétního projektu a pro další dotazy:

colbert@energetickyklub.cz

Konference AEM, CIIRC ČVUT a ČSZE

Publikováno: 28.červen 2021

Konference Energetika 2021

Publikováno: 03.červen 2021

Konference AEM, CIIRC ČVUT a ČSZE

Publikováno: 02.červen 2021

Menu