Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Asociace energetických manažerů

Kurz TRH S ELEKTŘINOU

Výuka probíhá na základě publikace Trh s elektřinou, kterou vydala AEM za podpory energetických společností, ve dnech
1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 19. 11., 26. 11. 2021

PřihláškaNový software COLBERT

Vytvořeno v návaznosti na projekt Technologické agentury ČR (TAČR) TA01020865 „Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR“ partnery Cygni, s.r.o., a ČVUT (Oddělením inteligentních systémů CIIRC ČVUT a Laboratoří diagnostiky fotovoltaických systémů FEL ČVUT) ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, Asociací energetických manažerů a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) pro implementaci projektů obnovitelných zdrojů energie do Elektrizační soustavy ČR..... VÍCE

Aplikace Colbert je dostupná zde
 Hlavním posláním a cílem AEM je:

 • poskytovat informace členům a energetické veřejnosti
 • předávat vzájemně zkušenosti z průmyslového využití energie
 • umožňovat členům AEM účast a uplatnění jejich návrhů při tvorbě legislativních norem
 • aktivně se zúčastňovat jednání a vyjadřovat se k energetické politice státu
 • zasazovat se o trvale udržitelné životní prostředí, zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění životního prostředí
 • organizace výuky, školení zejména průmyslových energetiků.

Po vstupu do Evropské unie je nutné respektovat její směrnice o trhu s elektřinou a plynem. Aplikace těchto směrnic se promítají do naší národní legislativy formou novel energetické legislativy.

Stanovy AEM

Cílem a posláním Asociace je:

 • sdružovat všechny, kteří se aktivně zajímají o hospodárnou výrobu a využití energie
 • vytvářet partnerské vztahy mezi všemi členy Asociace
 • aktivně spoluvytvářet ekonomické, legislativní a technické prostředí pro hospodárné zacházení s energií a podporovat podnikatelské aktivity v souladu s posláním Asociace

 Dokument "Stanovy AEM" ke stažení ve formátu PDF

Ke splnění svého poslání a cílů vyvíjí AEM řadu aktivit ...

Pořádá konference, semináře, výstavy a další odborné akce. Vydává sborníky k akcím AEM. Vydává 1x až 2x ročně zpravodaj pro všechny členy AEM, příp. i další informativní materiály. Spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí.

V roce 1999 vzniklo při AEM Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE).

Hlavním posláním a cílem Sdružení velkých spotřebitelů energie je:

 • ovlivnit legislativu v zájmu velkých spotřebitelů
 • ovlivnit vznikající legislativu v zájmu velkých spotřebitelů
 • poskytnout svým členům odbornou pomoc při nutně prováděných technických změnách ve způsobech měření energie
 • hájit zájmy velkých spotřebitelů v novém tržním systému při obchodování s elektřinou a plynem
Menu