top of page

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dne 1. února 2024 proběhla Valná hromada Asociace energetických manažerů, z.s., která ukončila po 32 letech činnost AEM a zároveň rozhodla, že AEM půjde do likvidace.

Za tímto rozhodnutím stojí skutečnost, že finančně není Asociace nadále schopna udržovat svou činnost v provozu.

Jako předsednictvu a sekretariátu AEM je nám to velice líto, ale byť jsme se v posledních dvou letech snažili najít jiný model fungovaní, přes veškeré úsilí se nám to nepodařilo. Byť některé projekty vypadaly slibně, jejich možné finanční zhodnocení by se projevilo až v průběhu 2–3 let a AEM byla již ke konci minulého roku ve finanční tísni.

Proto i Valná hromada rozhodla ukončit činnost Asociace se ctí a bez dluhů.

Žádost o souhlas likvidací AEM byla odeslána dne 5.2.2024na Městský soud v Praze, kde je Asociace energetických manažerů, z.s.  zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 4642. Dne 6.2.2024 přišlo Usnesení Městského soudu v Praze, kde se uvádí, že název organizace Asociace energetických manažerů, z.s. se vymazává a nahrazuje se názvem Asociace energetických manažerů z.s. v likvidaci

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte, abych vám jménem předsednictva poděkovala za vaši dlouholetou spolupráci a rozloučila se s vámi.

Bc. Zuzana Šolcová, likvidátorka AEM

 


Usnesení
.pdf
Stáhnout PDF • 171KB

bottom of page