top of page

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dáváme k dispozici přednášku Ing. Jiřího Michalika, kterou přednesl na Byznys fóru dne 13.9.2022.


2022 10 13 JM, AEM, Energetické mýty a omyly_ final+
.pdf
Stáhnout PDF • 1.97MB

Abstrakt referátu a následné diskuse předneseného na konferenci podvýboru pro ochranu spotřebitele HV PSP ČR pod záštitou jeho předsedy Patrika Nachera 21.9.2022.


Hynek Beran a kol., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT


Úvodem

Původní verze odborného článku vznikla pro hejtmana libereckého kraje Martina Půtu a jeho náměstka Zbyňka Miklíka. Byla použita jako podklad pro iniciativu hejtmanů vedoucí k zastropování cen energie, následně byly závěry prezentovány v Liberci na Hospodářské komoře za přítomnosti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a celý referát byl přednesen v Liberci na odborném večeru pod záštitou pana hejtmana. Ve středu 21. 9. 2022 se konala v Praze konference podvýboru pro ochranu spotřebitele HV PSP ČR na téma „Dopady cen energií na spotřebitele“ pod záštitou jeho předsedy poslance Patrika Nachera. Vzhledem k tomu, že na konferenci nebyl čas na podrobnou argumentaci a přehled, publikujeme pro zájemce podrobný podklad k referátu.


Celý text ke stažení:


Dopady cen energií na spotřebitele
.pdf
Stáhnout PDF • 171KB
bottom of page