Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Členové AEM

  • Asociace Energetických Manažerů (AEM)

je nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání a využívání energie, její přeměny a distribuci.

  • AEM sdružuje

v tzv. kolektivním členství nejvýznamější energetické firmy působící v oblasti energetiky, kterým zajišťuje aktuální informace prostřednictvím odborných seminářů a konferencí v oblasti energetiky, orientaci na trhu s energiemi a zároveň společnými silami působí na vytváření ekonomického, legislativního a technického prostředí k hospodárnému využití energie.

  • AEM se zasazuje

o všeobecnou energetickou informovanost členů, energetické i laické veřejnosti a o předávání vzájemných zkušeností z výroby a využití energie.

  • AEM svým kolektivním členům

umožňuje účast na uplatnění svých návrhů při tvorbě legislativních norem, zasazování se o trvale udržitelné životní prostředí, zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění životního prostředí.

  • Zájemcům o kolektivní členství v AEM

rádi poskytneme veškeré informativní materiály, které obsahují osvědčení o registraci AEM, jednací řád AEM, usnesení poslední valné hromady AEM a informaci o výši členských příspěvků.

  • Výše členských příspěvků se řídí

počtem zaměstnanců organizace pracujících v energetickém hospodářství.

  • Přihlášená společnost

hradí na všech pořádaných akcích AEM poloviční vložné a má na nich právo bezplatně prezentovat svou činnost i výrobky.

 

Máte-li nějaké otázky ohledně členství v AEM:

Kontaktujte nás
+420 266 311 769

Máte-li zájem o členství v AEM, klikněte na odkaz přihláška ke členství.

Přihláška k individuálnímu členství

Přihláška ke kolektivnímu členství

List pověřeného pracovníka

Osvědčení

Stanovy AEM

Členské příspěvky

Obchodní podmínky

Menu