top of page

poradenství

30 let zkušeností

Hlavním cílem AEM je:
  1. Poskytujeme konkrétní a aktuální informace členům a energetické veřejnosti
  2. Nabízíme poradenství v oblasti možností obměny starých technologií na výrobu a efektivní využití elektrické energie za nové
  3. Nabízíme odbornou pomoc při snižování energetické náročnosti malých a středních průmyslových podniků – pomůžeme vám s projektem, s jeho financováním včetně případné státní podpory, diagnostikou a poskytováním služeb pro lepší orientaci na trhu s elektrickou energií a plynem
  4. Zasazujeme se o trvale udržitelné životní prostředí, zejména z hlediska maximalizace využití primárních zdrojů energie, působení energetických přeměn na znečištění životního prostředí
  5. Organizujeme odbornou výuku, školení, odborné kurzy v oblasti trhu s elektřinou a plynu
bottom of page