top of page

přihláška ke ČLENSTVÍ

INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

Individuální člen AEM platí členský příspěvek ve výši 500,-/rok (individuální členství je nepřenosné)

Přihláška k individuálnímu členství - vyplňte a zašlete naskenované na adresu aem@aem.cz

 

 

KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ

Kolektivní člen AEM platí členský příspěvek podle počtu zaměstnanců. U kolektivních členů, jejichž hlavním výrobkem není elektřina, plyn, teplo, ani zařízení na výrobu energie (průmyslové, zemědělské, atd. závody) je jako počet zaměstanců uvažován počet zaměstnaných v energetickém hospodářství závodu.

 

Přihláška ke kolektivnímu členství - vyplňte a zašlete naskenované společně s Listem pracovníka na adresu aem@aem.cz

 

Počet zaměstnanců v energetice

4 900,-

9 800,-

14 700,-

19 600,-

24 500,-

51 900,-

63 900,-

122 500,-

269 500,-

0 - 10

11 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

501 - 1000

1001 - 5000

nad 5001

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:

 • Umožňujeme našim členům účast a uplatnění jejich návrhů při tvorbě legislativních norem.

 • Aktivně se zúčastňujeme jednání a vyjadřujeme se k energetické politice státu.

 • Poskytujeme informace z energetiky členům a energetické veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, newsletterů či časopisu Energetika.

 • Předáváme si vzájemné zkušenosti u kulatých stolů, na konferencích a seminářích.

 • Podporujeme technické vzdělání na všech úrovních vzdělávacího systému. Jsme tvůrci motivačního programu Prokopa Diviše, spolupořádáme učňovské soutěže, vyučujeme na středních školách, jsme v kontaktu s řediteli technických škol nejen v ČR, ale i na Slovensku.

 • Vytváříme partnerské vztahy mezi všemi členy Asociace. Každý člen je pro nás důležitý a má možnost účastnit se akcí AEM.

 • Podporujeme nové technologie.

 • Sdružujeme velké spotřebitele.

 • Vydáváme časopis Energetika.

 • Pravidelně pořádáme 2 velké odborné konference, odborné semináře, kurzy a setkání u kulatých stolů.

 • Věnujeme se i vydavatelské činnosti.

 • 50% sleva pro kolektivní členy a 20% sleva pro individuální členy na všechny na všechny akce pořádané AEM v ČR (vyjma kurzů)

 • 10% sleva na inzerci v časopise Energetika.

 • možnost zveřejnění akcí na webových stránkách Asociace a Facebooku.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ÚSPĚCHY?

 • Připomínkujeme zejména EZ (č. 458/2000 Sb.) a zákon o POZE (165/2012) a následné vyhlášky a cenová rozhodnutí.

 • Ovlivnili jsme způsob alokace a výpočtu poplatků na POZE intenzivním jednáním s MPO a ERÚ a dále argumentací založenou na benchmarkingu jak v rámci ČR, tak v rámci EU.

 • Prosadili jsme zařazení druhotných zdrojů energie a kogeneraci do POZE.

 • Ovlivnili jsme podobu vyhlášky o solidaritě v dodávkách plynu (včetně úpravy EZ) účastí v pracovní skupině při MPO.

 • Ovlivňujeme zákon o obchodování s emisními povolenkami ve smyslu využití výnosů k podpoře POZE a pro kompenzaci nepřímých nákladů průmyslu zařazenému do odvětví carbonleakage dle EU ETS. Jednáme s MPO, MŽP a spolupracujeme se SP ČR.

 • Iniciovali jsme způsob stanovení úspor energií v průmyslu jako úspory jednicových energií prostřednictvím IFIEC Europe.

bottom of page