Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Trh s elektřinou 2021

Přednášky 26. 11. 2021

 Jan Kanta - ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNÍ REGULACE

 Jan Kanta - PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SLUŽBY A TARIFY

 Jan Kanta - PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

 Jan Kanta - STAVY NOUZE A PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ TRHU

 Jan Kanta - OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI A VLIV NA CENU ELEKTRICKÉ ENERGIE

 Jan Kanta - DANĚ Z ENERGIÍ

 

Přednášky 19. 11. 2021

 Petr Maule - ENERGETICKÉ ÚSPORY

 Ing. Miloslav KUŽELA, Ph.D. - Smlouvy na trhu s elektrickou energií

 Ing. Miloslav KUŽELA, Ph.D. - Řízení rizik na trhu s elektřinou

 Ing. Miloslav KUŽELA, Ph.D. - Produkty a ceny pro konečné zákazníky

 

Přednášky 22. 10. 2021

 Miloš Mojžiš - Přeshraniční obchodování

 Mgr. et Mgr. Jan Kořán - ENERGETICKÉ PRÁVO – ELEKTROENERGETIKA (evropská část - vnitřní trh s elektřinou)

 Mgr. et Mgr. Jan Kořán - ENERGETICKÉ PRÁVO – ELEKTROENERGETIKA (česká část - vnitřní trh s elektřinou)

 

Přednášky 15. 10. 2021

 Pavel Šolc, Miroslav Vrba, Miloš Mojžíš, Richard Kabele - Systémové a podpůrné služby a vyrovnávání odchylek

 Richard Kabele - Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie

 Miroslav Vrba - Association of Energy Managers

 Ing. Martin Michek - LOKÁLNÍ ENERGETIKA SOUČASNÉ DOBY

 Ing. Martin Michek - Měření a zpracování dat

 Miroslav Vrba

 

Přednášky 8. 10. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přednáška ing. V. Tošovského není v digitální podobě, proto jsem vložil neméně kvalitní přednášku ing. Šolce, na toto téma. Další informace lze dohledat v knize Trh s elektřinou. Pokud by přednášky nešly otevřít v PDF , doporučuji program PowerPoint.

Jiří Kašpar Tajemník AEM
608 891 446 aem@aem.cz www.aem.cz

 Ing. Blahoslav Němeček Ph.D. - Regulace a regulované ceny

 Ing. Pavel Šolc - 1. část

 Ing. Pavel Šolc - 2. část

 

Přednášky 1. 10. 2021

 Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - AKUMULACE a jejíbezpečné využití

 Ing. Jiří MICHALIK - Organizace obchodu s elektřinou

 Ing. Jiří MICHALIK - Účastníci trhu s elektřinou a jejich role

 David Kučera - Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvojstranné obchody

Menu