Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Příhláška ke členství

 INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

 KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ

 • Kolektivní člen AEM platí členský příspěvek podle počtu zaměstnanců. U kolektivních členů, jejichž hlavním výrobkem není elektřina, plyn, teplo, ani zařízení na výrobu energie (průmyslové, zemědělské, atd. závody) je jako počet zaměstanců uvažován počet zaměstnaných v energetickém hospodářství závodu.
 • Přihláška ke kolektivnímu členství - vyplňte a zašlete naskenované společně s Listem pracovníka na adresu aem@aem.cz
 • Členský příspěvek:
  Počet zaměstnanců v energetice              Kč
  0 - 10 4 900,-
  11 - 25 9 800,-
  26 - 50 14 700,-
  51 - 100 19 600,-
  101 - 200 24 500,-
  201 - 500 51 900,-
  501 - 1000 63 900,-
  1001 - 5000 122 500,-
  nad 5001 269 500,-

 

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

 • Umožňujeme našim členům účast a uplatnění jejich návrhů při tvorbě legislativních norem.
 • Aktivně se zúčastňujeme jednání a vyjadřujeme se k energetické politice státu.
 • Poskytujeme informace z energetiky členům a energetické veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, newsletterů či časopisu Energetika.
 • Předáváme si vzájemné zkušenosti u kulatých stolů, na konferencích a seminářích.
 • Podporujeme technické vzdělání na všech úrovních vzdělávacího systému. Jsme tvůrci motivačního programu Prokopa Diviše, spolupořádáme učňovské soutěže, vyučujeme na středních školách, jsme v kontaktu s řediteli technických škol nejen v ČR, ale i na Slovensku.
 • Vytváříme partnerské vztahy mezi všemi členy Asociace. Každý člen je pro nás důležitý a má možnost účastnit se akcí AEM.
 • Podporujeme nové technologie.
 • Sdružujeme velké spotřebitele.
 • Vydáváme časopis Energetika.
 • Pravidelně pořádáme 2 velké odborné konference, odborné semináře, kurzy a setkání u kulatých stolů.
 • Věnujeme se i vydavatelské činnosti.
 • 50% sleva pro kolektivní členy a 20% sleva pro individuální členy na všechny na všechny akce pořádané AEM v ČR (vyjma kurzů)
 • 10% sleva na inzerci v časopise Energetika.
 • možnost zveřejnění akcí na webových stránkách Asociace a Facebooku.

JAKÉ JSOU NAŠE ÚSPĚCHY?

 • Připomínkujeme zejména EZ (č. 458/2000 Sb.) a zákon o POZE (165/2012) a následné vyhlášky a cenová rozhodnutí.
 • Ovlivnili jsme způsob alokace a výpočtu poplatků na POZE intenzivním jednáním s MPO a ERÚ a dále argumentací založenou na benchmarkingu jak v rámci ČR, tak v rámci EU.
 • Prosadili jsme zařazení druhotných zdrojů energie a kogeneraci do POZE.
 • Ovlivnili jsme podobu vyhlášky o solidaritě v dodávkách plynu (včetně úpravy EZ) účastí v pracovní skupině při MPO.
 • Ovlivňujeme zákon o obchodování s emisními povolenkami ve smyslu využití výnosů k podpoře POZE a pro kompenzaci nepřímých nákladů průmyslu zařazenému do odvětví carbonleakage dle EU ETS. Jednáme s MPO, MŽP a spolupracujeme se SP ČR.
 • Iniciovali jsme způsob stanovení úspor energií v průmyslu jako úspory jednicových energií prostřednictvím IFIEC Europe.
Menu