• darkblurbg
  Asociace Energetických Manažerů

  Vítáme Vás
 • darkblurbg
  Trvale udržitelné
  životní prostředí
  Je jedním z našich hlavních poslání...
 • darkblurbg
  Pořádáme akce na odborné úrovni

  Semináře, konference, diskuse
 • darkblurbg
  Školení, kurzy a certifikace

  Vedené renomovanými odborníky v oblasti energetiky...

Asociace energetických manažerů (AEM)

Vznikla v roce 1992 jako nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Sdružuje energetické manažery.

O nás

Konference pořádaná AEM
 • poskytovat informace členům a energetické veřejnosti
 • předávat vzájemně zkušenosti z průmyslového využití energie
 • umožňovat členům AEM účast a uplatnění jejich návrhů při tvorbě legislativních norem
 • aktivně se zúčastňovat jednání a vyjadřovat se k energetické politice státu
 • zasazovat se o trvale udržitelné životní prostředí, zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění životního prostředí
 • organizace výuky, školení zejména průmyslových energetiků.

Po vstupu do Evropské unie je nutné respektovat její směrnice o trhu s elektřinou a plynem. Aplikace těchto směrnic se promítají do naší národní legislativy formou novel energetické legislativy.

Cílem a posláním Asociace je:
 • sdružovat všechny, kteří se aktivně zajímají o hospodárnou výrobu a využití energie
 • vytvářet partnerské vztahy mezi všemi členy Asociace
 • aktivně spoluvytvářet ekonomické, legislativní a technické prostředí pro hospodárné zacházení s energií a podporovat podnikatelské aktivity v souladu s posláním Asociace
Pořádá konference, semináře, výstavy a další odborné akce. Vydává sborníky k akcím AEM. Vydává 1x až 2x ročně zpravodaj pro všechny členy AEM, příp. i další informativní materiály. Spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí.
Hlavním posláním a cílem Sdružení velkých spotřebitelů energie je:
 • ovlivnit legislativu v zájmu velkých spotřebitelů
 • ovlivnit vznikající legislativu v zájmu velkých spotřebitelů
 • poskytnout svým členům odbornou pomoc při nutně prováděných technických změnách ve způsobech měření energie
 • hájit zájmy velkých spotřebitelů v novém tržním systému při obchodování s elektřinou a plynem