top of page

Nabízíme odbornou pomoc při snižování energetické náročnosti malých a středních průmyslových podniků.
 
Pomůžeme vám s projektem, s jeho financováním včetně případné státní podpory, diagnostikou a poskytováním služeb pro lepší orientaci na trhu s elektrickou energií a plynem.

ABOUT

Asociace energetických manažerů

vznikla v roce 1992 jako nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie a její přeměny.

Sdružuje energetické manažery na profesionální i partnerské bázi, a společně se snaží působit na vytváření ekonomického, legislativního a technického prostředí k hospodárnému využití energie.

Hlavním posláním a cílem AEM je:

 • poskytovat informace členům a energetické veřejnosti

 • předávat vzájemně zkušenosti z průmyslového využití energie

 • umožňovat členům AEM účast a uplatnění jejich návrhů při tvorbě legislativních norem

 • aktivně se zúčastňovat jednání a vyjadřovat se k energetické politice státu

 • zasazovat se o trvale udržitelné životní prostředí, zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění životního prostředí

 • organizace výuky, školení zejména průmyslových energetiků.

 

Po vstupu do Evropské unie je nutné respektovat její směrnice o trhu s elektřinou a plynem. Aplikace těchto směrnic se promítají do naší národní legislativy formou novel energetické legislativy.

 

Stanovy AEM

 

Cílem a posláním Asociace je:

 • sdružovat všechny, kteří se aktivně zajímají o hospodárnou výrobu a využití energie

 • vytvářet partnerské vztahy mezi všemi členy Asociace

 • aktivně spoluvytvářet ekonomické, legislativní a technické prostředí pro hospodárné zacházení s energií a podporovat podnikatelské aktivity v souladu s posláním Asociace

SERVICES
publikujeme
Vydáváme sborníky k akcím AEM, 1x až 2x ročně zpravodaj pro všechny členy AEM, příp. i další informativní materiály.
spojujeme
Sdružujeme významné energetické firmy, energetické experty ze všech oborů energetiky, sledujeme vývoj
a nové trendy.
vzděláváme
Podporujeme technické vzdělávání na všech úrovních. Spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí.
pořádáme
Pořádáme konference, semináře, kurzy, výstavy
a další odborné akce.
Ke splnění svého poslání a cílů vyvíjí AEM řadu aktivit...

přihláška ke ČLENSTVÍ

Kde vidíte největší nové příležitosti v energetice?
Jaké nové obchodní modely byste rádi do energetiky přinesli?

Co by se mělo změnit v legislativě regulující energetiky, aby se nastartoval její další moderní rozvoj?
 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Instagram Icon
METAL.png
VEOLIA.png
mervis.png
energocentrum.png
euro_energy.png
CEMEX.png
Ipesoft.png
epet.png
TB-teplarny brno.png
spšekr.png
Solarni_asociace.png
instar.png
AKE_cerne_RGB_krivky.png
bottom of page